باکس گل رز حرف اول اسم طرح Y

541,000 تومان

تعداد گل های به کار گرفته شده در این باکس به معنای احساس وابستگی رمانتیک به طرف مقابل است.

جزئیات محصول