درخت بنسای

100,000 تومان

فرهنگ تمرين كاشت بن‌ساي حدود هزار سال قبل در چين سامان‌دهي و بنيان‌گذاري شده است.

جزئیات محصول