سبد آنتریوم میخک

668,500 تومان

ترکیب زیبای آنتریوم به همراه میخک با چینش فوق العاده گل ها حس احترام و شادی را به مجلس شما ارمغان می آورد.

جزئیات محصول