سبد حنا کوچک گرد

144,500 تومان

حنا بندان یکی از مراسم قدیم ما ایرانیان میباشد که قدمت طولانی دارد به همین دلیل سبد حنا زیبایی در شان این مراسم تهیه کرده ایم.

جزئیات محصول