سبد گل مریم و لیلیوم

در مراسم خواستگاری، زیباترین لباس های تان را به تن می کنید و پوششی مناسب خواهید داشت چرا که اولین دیدارها همیشه در اذهان باقی می ماند. با خرید این سبد گل خیالتان از گل راحت باشد.
گلهای این سبد بصورت خلاقانه در کنار یکدیگر چیده شده اند و یک سبد گل زیبا را تشکیل داده اند. گل رز به دلیل عطرش و به دلیل تنوع و رنگش در گل آرایی استفاده می شود.

جزئیات محصول