صندوقچه گل میخک

60,000 تومان

گل میخک دارای گونه های متفاوتی است و در مراسم های مختلفی استفاده می شود و در بعضی از کشورها به عنوان نماد به کار می رود.

جزئیات محصول