کاکتوس سه عددی

75,000 تومان

هیچ گلی مانند کاکتوس نمی تواند نماد مقاومت باشد. این گل روحی سرکش – مقاوم و خستگی ناپذیر داشته وبسیار پر تلاش هستند.

جزئیات محصول