گلدان کاکتوس آپارتمانی

85,000 تومان

کاکتوس نماد مقاومت و پایدارییست چه بسا با هدیه دادن کاکتوس به عشقتان از او به خاطر پایداری در عشق تشکرکنید.

جزئیات محصول